15:27 +07 Thứ hai, 17/12/2018

Danh mục chính

Quảng cáo

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại
Thiết kế website

Trang nhất » Download » Phần mềm hữu ích

Mô phỏng và kiểm tra tính chính xác của thuật toán với phần mềm Crocodile ICT 6.05

Gửi lên: 17/12/2012 00:55, Người gửi: thpt-lynhantong, Đã xem: 11818
Mô phỏng và kiểm tra tính chính xác của thuật toán với phần mềm Crocodile ICT 6.05
Mô phỏng và kiểm tra tính chính xác của thuật toán với phần mềm Crocodile ICT 6.05
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đang trở thành trào lưu của nền giáo dục hiện đại. Thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ làm cho bài giảng của giáo viên thêm phong phú và trực quan hơn, làm tăng hiệu quả của quá trình dạy học.

MÔ PHỎNG VÀ KIỂM TRA TÍNH CHÍNH XÁC CỦA GIẢI THUẬT VỚI PHẦN MỀM CROCODILE ICT 605
 
1.Giới thiệu
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đang trở thành trào lưu của nền giáo dục hiện đại. Thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ làm cho bài giảng của giáo viên thêm phong phú và trực quan hơn, làm tăng hiệu quả của quá trình dạy học.
Trong quá dạy các thuật toán, việc thử nghiệm kết quả của thuật toán là một quá trình mất nhiều thời gian bởi người dạy phải thực hiện từng bước một, nhất là đối với các thuật toán lặp. Để khắc phục khó khăn trên, tôi xin giới thiệu phần mềm Crocodile ICT 605.
Crocodile ICT 605 là một phần mềm cho phép vẽ lưu đồ, thực thi để kiểm tra kết quả của thuật toán.
2.Hướng dẫn sử dụng 
  1-6dhvoiccmtdt

Sau khi tải, cài đặt thành công bạn mở chương trình lên, màn hình làm việc củaCrocodile ICT 605 có dạng như sau:  Các thành phần cơ bản của Crocodile ICT 605:
-       Thanh tiêu đề: Chứa tên chương trình.
-       Thanh thực đơn (Menu Bar): Chứa các nhóm lệnh.
-       Thanh công cụ chuẩn (Tools): Chứa một số biểu tượng, ô điều khiển và một số lệnh thông dụng.
-       Crocodile ICT 605 chứa thư viện các thành phần cơ bản phục vụ cho việc vẽ lưu đồ giải thuật.
Để tạo một lưu đồ giải thuật cơ bản chúng ta có thể sử dụng một số thành phần dưới đây:
-         Lệnh bắt đầu hoặc kết thúc chương trình: tại menu lệnh chọn Parts Library→Flowcharts→ Start And Stop →start (bắt đầu)/ stop(kết thúc);
-         Nhập giá trị cho biến: tại menu lệnh chọn Parts Library →Flowcharts→Inputs And Outputs→Get Property;
Đặt tên biến: Tên biến mặc định là x, nếu bạn muốn đổi tên biến: click chuột vào chữ x, chương trình cho phép bạn xóa x và thay bằng một tên biến khác.
Kiểu dữ liệu của biến: Sau tên biến là kiểu dữ liệu của biến; Bạn click chuột vào Property và chọn kiểu dữ liệu thích hợp cho biến.
Lưu ý: Sau khi bạn tạo xong ô này, tại hình vuông trong ô, bạn sử dụng chuột kéo tới ô để nhập dữ liệu cho biến.
-         Tạo ô để nhập giá trị cho biến: tại menu lệnh chọn Parts Library→ Presentation→Input-Outputs→ Edit Box;
Nhập chú thích (ví dụ: Nhập hệ số a,…) tại ô Label.
-         Thực hiện các phép toán: tại menu lệnh chọn Parts Library →Flowcharts→Processes→ Set Variable;
-         Thực hiện thao tác so sánh: tại menu lệnh chọn Parts Library→Flowcharts→Decisions→ Test;
Mặc định phép so sánh là bằng(=), để thay đổi bạn click chuột vào dấu = → menu các phép so sánh xuất hiệnà chọn phép so sánh thích hợp.
Thay đổi hai nhánh (đúng/sai): bạn chỉ cần click chuột vào chữa “Y” hoặc chữ “N” thì chương trình sẽ tự động thay đổi cho bạn.
-         Xuất kết quả: tại menu lệnh chọn Parts Library à Flowchartsà Inputs And Outputs àSet Property;
Lưu ý: Sau khi bạn tạo xong ô này, tại hình vuông trong ô, bạn sử dụng chuột kéo tới ô nhận giá trị xuất.
-         Tạo ô nhận giá trị xuất: tại menu lệnh chọn Parts Libraryà Presentation→ Input-Outputs→ Edit Box;
Nhập chú thích (ví dụ: nghiệm 1, nghiệm 2…) tại ô Label.
Sau khi vẽ xong lưu đồ, bạn nhập giá trị cho biến tại ô nhập giá trị mà bạn đã tạo ở trên; click chuột vào nút start; chương trình chạy và cho ra kết quả tại ô nhận giá trị xuất.
c. Ví dụ:1-6dhvoiccmtdt2Tính giai thừa của một số nguyên dương N
·         Xác định bài toán
-          Input: Số nguyên dương N;
-          Output: N!
·         Để thực hiện bài toán này, chúng ta khởi động chương trình, sử dụng các đối tượng trên để tạo lưu đồ giải thuật. Sau đó nhập các giá trị cho các biến đầu vào, và kiểm tra giải thuật bằng cách click vào nút Start
                                     
  3.Kết luận
Crocodile ICT 605 là phần mềm hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy các thuật toán, được ứng dụng nhiều vào việc mô phỏng và kiểm tra tính chính xác của thuật toán.
 Đặc biệt, giáo viên có thể sử dụng phần mềm này để giải thích thuật toán một cách dễ hiểu và trực quan.
 
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Nameless69vn (support_it@msn.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 01/02/2017 21:45
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    4218
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File